Hoewel wij onze uiterste best hebben gedaan om de informatie zo exact mogelijk weer te geven, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige afwijkingen, fouten of onvolkomendheden in de informatie die wij verstrekken.

De online kaart is niet bedoelt voor navigatiedoeleinden maar slechts ter orientatie en illustratie.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan tijdens het gebruik van deze kaart.