Deze boeiende sloepenroute wordt vooral gekenmerkt door de eeuwen geleden gegraven Grote Sloot, die rond 1600 al was voltooid en daarna enkele honderden jaren een economische factor van belang was.
Na de start in de boeiende en toeristische kaasstad Alkmaar varen we noordelijke richting naar Zijpersluis, de start van het traject Grote Sloot. Deze watergang wordt weliswaar gekenmerkt door lange, rechte stukken, ogenschijnlijk saai, doch niets is minder waar. Langs de oevers van deze van oorsprong belangrijke vervoersader wemelt het van statige, historisch betekenisvolle boerderijen, meestal van het stolptype. Verschillende exemplaren staan inmiddels op de monumentenlijst. In dit gebied van de Zijpe, maar ook in de aangrenzende polders is destijds met man en macht gewerkt aan het bewoon- en bevaarbaar maken van dit stukje Nederland. Aangrenzende kanalen en ander verbindingen werden in vroeger tijden gebruikt door bijvoorbeeld de trekschuit die door beurtschippers - inderdaad, om beurten - werden bemand. Van vrijwel elk karakteristiek pand langs de Grote Sloot, maar ook verderop langs bijvoorbeeld het kanaal van Kolhorn naar Alkmaar zijn boeiende historische beschrijvingen te vinden over de strijd tegen het water, de inpoldering en de ontwikkeling van landbouw en veeteelt in dit gebied, ook gekenmerkt door kaasfabriekjes langs de oevers. Het behoeft nauwelijks betoog dat het traject talrijke beschutte, lommerrijke aanlegplaatsen herbergt, waar het voor korte of langere tijd heerlijke pauzeren is tijdens deze 60 kilometer lange route.
Klik of tap op een knooppunt om een ander startpunt te kiezen. Klik of tap op het startpunt om de route om te draaien.
Recreatie Haven Broekhorn

Ooster Vlaerdinge 2
1704 MX Heerhugowaard
06-37288325


www.havenbroekhorn.nlHeerhugowaard
48 m extra
Home / Sloepenroutes
36638689